Style: Simplicity

Geüpdatet door Michel Kamerling

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=us-ascii">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Email template</title>
<style>

body {
font-family: Arial, sans-serif;
}

footer {
font-family: Arial, sans-serif;
font-size: 13px;
font-style: italic;
}

</style>
</head>
<body>
{{#markdown}}{{message}}<br>
{{user.signature}}{{/markdown}}
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
<tr>
<td style="width: 20%; padding: 10px;"><img src="https://files.helpdocs.io/JZwCCivs6g/logo.svg?t=1655914387131" alt="Company Logo"></td>
<td style="width: 1px; background-color: #cccccc;"></td>
<td style="width: 100%; padding: 15px;">
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;">
<tr>
<td><strong>Contact informatie</strong><br>
Email: [email protected]<br>
Telefoon: 0800-123456<br>
Adres: Straat 12, 1234 AB Plaats</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<hr style="border-top: 2px solid #cccccc; margin: 20px 0;">
<footer>
<p style="margin-top: 20px;">Dit e-mailbericht en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct contact met ons opnemen, indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.</p>
</footer>
</body>
</html>


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)