Mijn e-mail is niet geverifieerd, wat nu?

door Jelle Bosma

Als je e-mail niet geverifieerd is, kunnen je e-mails aangemerkt worden als spam. Dat is natuurlijk niet wenselijk en kan bij bepaalde leveranciers of bedrijven zelfs betekenen dat je mails niet eens afgeleverd worden. Hoe voorkom je dit?

Let op! Je moet minimaal een Business pakket hebben om je e-mail te kunnen verifiëren

Hoe weet je of je e-mail geverifieerd is? Dat zie je op 2 manieren.

  1. Kijk bij Instellingen onder het kanaal E-mail

Je ziet gelijk of het domein geverifieerd is.

  1. Je kunt ook op je e-mail klikken. Je krijgt dan onderstaande scherm te zien. Is 1 van de kruisjes rood? Dan kan je uitgaande e-mail als spam worden aangemerkt.

Het is belangrijk om je domeinnaam in de DNS juist te configureren. Hiervoor moet je een stuk tekst instellen dat je hieronder kunt vinden. Dit kun je meestal niet zelf. Je webbouwer of hostingbedrijf kan je hier verder mee helpen.

TXT

URL VAN JE WEBSHOP

v=spf1 include:mailgun.org ~all

TXT

mx._domainkey.URLVANJEWEBSHOP

k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDBmCxzsKNgkbDKNuuX6a/BEaEprKR7+PXW42FW4mWplXebG1s2REm+Q/26ox7tV8JKqrjB8PzioLAZmlyTSJGWtWDxPB+cQb5hBn/AHoOPxC9+DTqvcluIVpLygY87bOHX0tCNdScVCSQhL9UKKgsuBLQSO2WLYbvtK+7KS4uTIQIDAQAB

CNAME

email.URLVANJEWEBSHOP

mailgun.org

Kom je er niet uit? Dan horen we het graag!