Hoe stel ik uitgaande e-mail adressen in?

door Eelco Wiersma

Deze info klopt niet meer. mail wordt altijd via mail.belco.io verzonden. Om via domein te mailen zal het domein in mailgun toegevoegd moeten worden met eigen DKIM, dit is nog niet geautomatiseerd.

Je kunt uitgaande e-mail adressen op de volgende manier instellen, mocht je dit niet zelf kunnen kun je onderstaande ook doorsturen naar jouw ontwikkelaar.

Configureer SPF

SPF records worden gebruikt om het IP adres van de uitgaande e-mail server valideren en wordt door de meeste inbound mail servers gebruikt. SPF Informatie.

Voeg een nieuwe TXT record to met de volgende waarde om SPF te configureren.

v=spf1 include:mailgun.org ~all

Wanneer je al een andere SPF record hebt geconfigureerd kun je het include:mailgun.org gedeelte toevoegen aan de bestaande record.

v=spf1 ip:1.2.3.4 include:mailserver.com include:mailgun.org ~all

Configureer DKIM

Voeg een nieuwe TXT record to onder domain/host pic._domainkey en gebruik de deze code als waarde.

k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCoe7mUNtfpbKMnPQiCiric5S/DuS+Bbs1O31mvkQJbtKgbZqkzYfELrZ4j9NrEY+8S8zRrNIL+DEIcu+kyI6hksXQvTxKKCHNx+z9LEwnXYyZLQ4jkLNxVUPa7Es4tvLsgrJzrly6Dhw1BNENwg5hgMQ0vPPDSjpUo+rR/XbqLVwIDAQAB