Uitgaande e-mail adressen instellen

door Eelco Wiersma

Configureer SPF

SPF records worden gebruikt om het IP adres van de uitgaande e-mail server valideren en wordt door de meeste inbound mail servers gebruikt. SPF Informatie.

Voeg een nieuwe TXT record to met de volgende waarde om SPF te configureren.

v=spf1 include:mailgun.org ~all

Wanneer je al een andere SPF record hebt geconfigureerd kun je het include:mailgun.org gedeelte toevoegen aan de bestaande record.

v=spf1 ip:1.2.3.4 include:mailserver.com include:mailgun.org ~all

Configureer DKIM

Voeg een nieuwe TXT record to onder domain/host pic._domainkey en gebruik de deze code als waarde.

k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCoe7mUNtfpbKMnPQiCiric5S/DuS+Bbs1O31mvkQJbtKgbZqkzYfELrZ4j9NrEY+8S8zRrNIL+DEIcu+kyI6hksXQvTxKKCHNx+z9LEwnXYyZLQ4jkLNxVUPa7Es4tvLsgrJzrly6Dhw1BNENwg5hgMQ0vPPDSjpUo+rR/XbqLVwIDAQAB