de Bedrijfsregels

Bedrijfsregels

Voer acties uit wanneer conversaties die aan je voorwaarden voldoen zijn aangemaakt of aangepast.

Beschikbaar in Business, Premium en Select

Om een nieuwe bedrijfsregel toe te voegen kun je het onderstaande stappenplan volgen:

  1. Ga naar Instellingen
  2. Klik op Bedrijfsregels
  3. Klik op Bedrijfsregels toevoegen

Je ziet nu in het scherm 4 onderdelen waaruit je Bedrijfsregel bestaat.

Nieuwe bedrijfsregel

Hier geef je jouw bedrijfsregel een naam. Omschrijf wat de regel doet zodat je hem makkelijk terugvindt.

Trigger

Hier vul je in bij welk event de Bedrijfsregel moet gaan werken. Conversatie Aangemaakt, Reactie Verstuurd of Reactie Ontvangen. En hoe lang Belco moet wachten tot hij de regel uitvoert!

Condities

Condities zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de Bedrijfsregel het doet.

Alleen wanneer aan alle opgegeven Condities is voldaan, werkt de regel.

Acties

Nu je weet aan welke voorwaarden moet worden voldaan kun je het gevolg koppelen. Dit kan dus zijn het sluiten van een conversatie of het sturen van een bericht.

Voorbeeld

Je kunt verschrikkelijk veel dingen instellen met een Bedrijfsregel. Daarom hieronder een voorbeeld:

Wil je dat jouw klanten zo snel mogelijk geholpen worden? Belco kan jou daar automatisch bij helpen herinneren door middel van een automatisch bericht.

  1. Selecteer een Event: "Conversatie aangemaakt", uitvoeren na: ..... minuten
  2. Selecteer condities: "Conversatie: Kanaal", "Is", "Chat"
  3. En "Conversatie: Beantwoord" is "Waiting for respons"
  4. En "Contact: Online" is "Online"
  5. Selecteer actie: Dan "Tags toevoegen" - Bijv. "Reactietijd te lang"

Wanneer je een bedrijfsregel toevoegt waarbij je gebruik maakt van "Bericht: inhoud" kun je de meerdere filterwoorden tegelijk toevoegen. Deze scheidt je -zonder spatie- door een " | " (staand streepje). Zo kun je dus makkelijk bepaalde berichten toekennen aan een team.

Sluit nooit af met een " | " pipe teken. Dit zorgt ervoor dat je geen concreet filterwoord opvoert. En de bedrijfsregel willekeurig getriggered kan worden. Sluit altijd af met een woord.

Er zijn nog ontzettend veel andere opties om bedrijfsregels in te zetten. Bijvoorbeeld om je spam gelijk naar een spam-map te zetten of conversaties automatisch te laten sluiten.

Bij vragen kun je ons altijd contacten! ;)


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)