Widget offline wanneer de openingstijden gesloten zijn

Geüpdatet door Reinoud Nicolai

Je kan middels een trigger er voor zorgen dat de widget op je webshop na de openingstijden verdwijnt. Aan de hand van een paar stappen leg ik uit hoe je deze trigger maakt.

  1. Navigeer in Belco naar triggers. Deze vind je onder het kopje automatisering in de instellingen
  2. Klik op: Maak een nieuwe trigger
  3. Geef de trigger vervolgens een omschrijving, bijv. Widget uit na openingstijd.
  4. Zorg er voor dat je de condities precies over neemt.

  1. Let op dat je de actie instelt op widget verbergen.
  2. Wanneer je alle instellingen hebt overgenomen kies je voor opslaan.
  3. De widget staat automatisch actief wanneer je hem op hebt geslagen. De widget verdwijnt vanaf nu niet meer op de website buiten de openingstijden.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)