Nieuw bericht opmaken in Belco

Geüpdatet door Madelon van den Akker

Wil je snel een E-mail of chat naar iemand sturen kan dit via de button Nieuw :

 1. Klik op de button
 2. Er verschijnt onderin een popup
 3. Kies of je een bericht via chat of e-mail wil versturen
 4. Kies vanuit welk persoon/adres je het bericht wil versturen
 5. Zoek de ontvanger of voer het e-mailadres in
 6. Typ het bericht
 7. Klik op Versturen (als je er ook een ticket van wil maken) of Stuur & Sluit (om het bericht niet in de inbox te krijgen)

Wanneer je het beeld wilt minimaliseren omdat er een chat tussendoor komt of hem wil vergroten kun je dit rechts bovenin het popup-scherm doen.

Ook is het mogelijk om een logbericht te maken. Een logbericht is een interne notitie voor jezelf of een collega. Een logbericht kun je aanmaken als chat, e-mail of telefonie. Dit zodat je ook het juiste kanaal hebt wanneer je een vervolg wil geven aan je bericht richting de klant.

 1. Klik op het pijltje naast Nieuw
 2. Klik in het dropdown scherm op Log Bericht
 3. Selecteer vanuit welke site (als je er meerder hebt) je het logbericht wil maken in het geval van chat of telefonie of vanuit welk mailadres bij e-mail
 4. Kies bij welke klant je dit logbericht wil maken of het mailadres waarvoor het logbericht is
 5. Schrijf je notitie
 6. Klik op Log bericht

Je kunt bijvoorbeeld een een logbericht maken n.a.v. een anoniem telefoontje om dit toch te kunnen koppelen. Je kunt dan na het loggen de klantkaart aanvullen met alle informatie die je hebt.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)