Voorwaarden voor toewijzingsregels

Hier worden alle voorwaarden uitgelegd van de toewijzingsregels.

Bij "Wanneer voorwaarden matchen" zijn een aantal voorwaarden te zien voor een toewijzingsregel.

Let op bij het middelste drop-down menu, hier kun je zien wat de toewijzing inhoudt.

Shop: dit is de shop waaraan je de regel toewijst. Je kan er ook voor kiezen dat alles wat niet deze shop betreft aan een agent of team wordt toegewezen. Kies daarvoor "is" of "is niet".

Kanaal: je kunt elk kanaal naar een andere agent of team toewijzen. Klaas is bijv. verantwoordelijk voor Facebook dan komen deze notificaties bij Klaas binnen.

Onderwerp: hier kun je een woord van het onderwerp invullen. Alle onderwerpen die dit woord bevatten komen bij het gekozen team of de gekozen agent terecht.

Naar e-mailadres: wanneer je verschillende e-mailadressen beheert en deze specifiek voor een agent/team zijn.

Naar telefoonnummer: wanneer je diverse telefoonnummer beheert en deze specifiek voor een agent/team zijn.

Van telefoonnummer: wanneer dit telefoonnummer altijd voor een specifiek agent/team is.

Conversatie tag: wanneer er een tag is genoemd in een conversatie, gaat deze conversatie automatisch naar degene waaraan deze gekoppeld is. (Zie ook: Tags)

Contact tag: wanneer deze tag is genoemd bij een contact, gaat deze conversatie automatisch naar degene waaraan deze gekoppeld is.

Contact e-mail: wanneer er een notificatie binnenkomt van het contact met deze e-mail, wordt deze automatisch doorverwezen naar degene waaraan deze gekoppeld is.

Contact type: keuze uit een 'klant' of 'lead'.

Aanmelddatum: dit is de aanmelddatum van de klant. Keuze uit voor of na een gekozen datum.

Browser taal: de taal waar de inkomende klant of lead zijn browser heeft.

Land: het land waar de klant of lead zich bevindt.

Sessies: hoeveel sessies de klant of lead al heeft gehad op de website.

Pagina titel: wanneer deze titel voorkomt in de pagina waar de lead/klant vandaan komt, kan toegewezen worden aan een agent/team.

Pagina url: de huidige url waar deze persoon vandaan komt, wordt aan dit persoon/team gekoppeld.

Pagina verwijzing: wanneer de lead/klant van een bepaalde pagina komt, kan deze toegewezen worden aan agent/team.


Hoe hebben we het gedaan?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)